Category: Aktualności

„Cyberbezpieczni” Działania profilaktyczne

Materiały Tekstowe. Prezentacja multimedialna – Wirtualny Świat. Zadania do wykonania.

Zgoda rodzica na udział ucznia w konsultacjach dla klasy VIII

Poniżej plik do pobrania: Zgoda rodzica na udział ucznia w konsultacjach dla klasy VIII i Deklaracja rodzica.   Wejście do szkoły tylko po okazaniu zgody rodziców.

Zaproszenie

„Moje życie jest w moich rękach. Dziś swoimi wyborami zapisuję swoją przyszłość”                                                                    Barbara Baraldi – Scarlett Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaśle zaprasza uczniów klas VIII i maturzystów na porady zawodowe. Istnieje możliwość rozpoznania swoich predyspozycji zawodowych, uzdolnień i zainteresowań, mocnych stron. Oferujemy możliwość zapoznania się z potrzebami rynku pracy, zawodami przyszłości oraz ofertą edukacyjną …

Kontynuuj czytanie

Babciu, Dziadku Kochamy Was!!!

  Wszystkim naszym Babciom i Dziadkom z okazji ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, super kondycji, pogody ducha, radości i pociechy z wnucząt. Z serca życzą przedszkolaki wraz z paniami. Do życzeń dołączamy  prezenty wykonane przez dzieci i zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu. Mamy nadzieję , że w przyszłym roku spotkamy się już razem, na …

Kontynuuj czytanie

Akcja informacyjno-edukacyjna Posterunek policji

Stopnie zagrożenia lawinowego. Plakat_A4 – Śnieżny dekalog Regulamin_ogolnopolskiego_konkursu_plastyczno-filmowego_pn__Sniezny_Dekalog_2020_2021 ulotka_A6

Nabór do przedszkola

OGŁOSZENIE Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Przysiekach Trwają zapisy 6,5 i 4-latków (rocznik 2015, 2016 i 2017)   do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022. Zapisy prowadzone są w oddziale przedszkolnym lub kancelarii szkolnej.

Kontynuuj czytanie

Informacja

Szanowni Państwo! Od 18.01.2021 r. zostaje przywrócona nauka stacjonarna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Uczniowie klas IV-VIII uczą się nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Lekcje dla wszystkich uczniów będą odbywały się wg ustalonego na początku roku szkolnego planu zajęć w wymiarze  45 minut.

Kontynuuj czytanie

Na terenie Gminy Skołyszyn powstaje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na koniec grudnia zaplanowano otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie. Projekt, w ramach którego powstaje PSZOK pn. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie”, jest realizowany w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami RPO WP 2014-2020. Na jego realizację Gmina Skołyszyn otrzymała dofinansowanie …

Kontynuuj czytanie

IV Ogólnopolski Konkurs „Jezus Chrystus naszym Królem”

Dzieci z naszej szkoły wzięły udział w IV Ogólnopolskim Konkursie  „Jezus Chrystus naszym Królem”. Na konkurs wpłynęło 299 prac z 49 szkół z różnych stron Polski. Spośród tej liczby jury postanowiło nagrodzić 25 prac, przyznając ich twórcom poszczególne miejsca na podium i wyróżnienia. Wśród 25 prac nagrodzonych znalazła się praca: ✔️ Ani Sanockiej – Szkoła …

Kontynuuj czytanie

Ekologiczny konkurs plastyczny

W listopadzie Gmina Skołyszyn wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa ogłosiła konkurs plastyczny na plakat promujący punkt selektywnej zbiórki odpadów w Skołyszynie. Jego celem było zainteresowanie dzieci problematyką ekologii, kształtowanie postaw proekologicznych, uświadomienie znaczenia segregacji odpadów, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz rozwijanie fantazji, wyobraźni oraz talentów plastycznych.  Jury oceniała oryginalność, pomysłowość, samodzielność …

Kontynuuj czytanie