Category: Aktualności

Szkoła do hymnu 2020

Szkoła do hymnu 2020 – odśpiewaj hymn narodowy we wtorek,  10 listopada o godz. 11:11   Zapraszamy wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, a także placówki polonijne do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające …

Kontynuuj czytanie

Ogłoszenie

  Szanowni Rodzice i uczniowie             Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od 9 do 29 listopada 2020 r. następuje dalsze ograniczenie funkcjonowania szkół poprzez przejście klas I-III  na kształcenie na odległość oraz przedłużenie  nauki zdalnej …

Kontynuuj czytanie

Informacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przysiekach po konsultacji z Organem Prowadzącym szkołę, informuje, że w związku z niemożliwością zapewnienia uczniom odpowiedniej opieki i bezpieczeństwa w dniach 3 i 4 listopada 2020 roku zajęcia zdalne i stacjonarne zostają odwołane.

Kontynuuj czytanie

Informacja

Zasady postępowania w nauczaniu na odległość za pośrednictwem Internetu, stosowane w systemie nauczania zdalnego i hybrydowego w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Przysiekach w okresie pandemii SARS COV-2. Przeczytaj Regulamin

Kontynuuj czytanie

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE        Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Przysiekach informuje, że w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. następuje ograniczenie funkcjonowania szkoły poprzez przejście klas 4-8 na kształcenie zdalne. Uczniowie tych klas pozostają w domach. …

Kontynuuj czytanie

„Pod biało-czerwoną”

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do projektu „Pod biało-czerwoną”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Zakup masztów i flag dla każdej z gmin Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą …

Kontynuuj czytanie

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZERW ORAZ DYŻURÓW NAUCZYCIELI NA PRZERWACH

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZERW ORAZ DYŻURÓW NAUCZYCIELI NA PRZERWACH SP PRZYSIEKI Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Wychowawca w klasach I–III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, innych niż przerwa wyznaczona dla klas IV – VIII. W …

Kontynuuj czytanie

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19 Postanowienia ogólne: Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 …

Kontynuuj czytanie

Pedagog – informacje

Rok szkolny 2020/2021 PEDAGOG SZKOLNY – mgr Mirosław Pawluś jest do dyspozycji uczniów, rodziców, nauczycieli w godzinach pracy : Wtorek              8:55 – 9:40 Czwartek            10:50 – 12:30 DRODZY UCZNIOWIE! Jeśli macie problem: z nauką, z adaptacją w szkole, w kontaktach z rodzicami, w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami, jesteście w trudnej sytuacji materialnej, chcecie komuś pomóc, …

Kontynuuj czytanie

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W DNIU 01.09.2020 R.  W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ANNY JENKE W PRZYSIEKACH.   8.00 – Msza św. w kościele w Przysiekach 9.00 – Spotkanie uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach. Oddział 0 – sala gimnastyczna Klasa I – sala nr 1 Klasa II – sala nr 2 Klasa III – sala nr 3 Klasa …

Kontynuuj czytanie