Historia

DZIEJE SZKOŁY NA TLE HISTORII MIEJSCOWOŚCI

  Wieś Przysieki należy do Gminy Skołyszyn w powiecie jasielskim. Nazwa wsi pochodzi od przysiekania co oznacza, że wieś powstawała na terenach „przysiekanego” lasu. Przysieczki to również nazwa jednego z przysiółków wsi (Sarna, 1908, str. 173). Historia lokalizacji wsi sięga odległych lat 1364 – 1369- okresu panowania króla Kazimierz Wielkiego. W kronikach Jana Długosza znajduje się wzmianka o wsi należącej do parafii Sławęcin. We wsi był folwark i łany kmiecie (W. Sarna, 1908, s.167). W 1581r Przysieki otrzymał Tyszycki, a pod koniec XVIII wieku należały do księżnej Anny Jabłonowskiej, później odziedziczył jej hrabia Stadnicki. Te skrótowe informacje wskazują na długą i bogata historię jej dziejów

   Historia szkoły sięga roku 1945. Wieś Przysieki nie miała własnej szkoły dlatego dzieci uczyły się w szkołach: w Trzcinicy, Osobnicy lub Harklowej w zależności od miejsca zamieszkania.

   W okresie okupacji do Przysiek przybyła z kresów wschodnich nauczycielka Maria Wąsowicz dzięki której we wsi powstała szkoła podstawowa. W połowie marca w podworskim pałacu zaczyna funkcjonować szkoła z „ośmioma trzyosobowymi ławkami dla dzieci i tablicą wykonaną z desek dostarczonych przez mieszkańców”. Maria Wąsowicz uczyła dzieci klas I i II, natomiast dzieci klas III do VII nadal uczęszczają do szkół w Trzcinicy, Harklowej i Osobnicy.

   Marzeniem mieszkańców była własna szkoła dla wszystkich dzieci. Taka szkoła powstaje w wydzierżawionych lokalach podworskich. Rok szkolny 1948/49″ rozpoczął się w zmienionej postaci. Dzieci, które musiały co dzień kilometrami maszerować do Trzcinicy miały swoją własną szkołę w swojej wsi. (Kronika Szkolna, s. 4). Na trzy zmiany uczyło się 114 dzieci. W 1951 roku mieszkańcy podejmują uchwałę w sprawie budowy szkoły. Każdy gospodarz zadeklarował kwotę 50 złotych od każdego ha posiadanej ziemi oraz „robociznę konną, pieszą i ręczną”. Zostały podjęte starania aby budowa szkoły w Przysiekach weszła do wojewódzkiego planu na 1952 rok. Sprawa nie była łatwa. Kierownictwo szkoły oraz rodzice dokładali wszelkich starań aby doprowadzić do rozpoczęcia i ukończenia budowy wymarzonej szkoły. W dniu 27 listopada 1958 roku Przysieczanie świętują oddanie budynku szkoły. Nowiny Rzeszowskie odnotowały ten fakt pisząc iż powstał: „Jeden z pomników Tysiąclecia”. Uczą się w niej wnuki i prawnuki tych, którzy ją budowali.

   Od 1958 roku, w którym oddano do użytku budynek szkoły, mijające lata układają dalszą historie, w którą wplatają się losy już prawie dwóch pokoleń mieszkańców. W ciągu tych lat szkoła przeżywała reformy programowe i organizacyjne, została powiększona i unowocześniona baza dydaktyczna szkoły.

Opracowały: mgr Maria Świerz; mgr Elżbieta Pawluś