Category: Ogłoszenia

Zaproszenie na największą lekcję Wf w Polsce on-line

Zapraszam na największą lekcję Wf w Polsce on-line https://szs.rzeszow.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-najwieksza-lekcje-wf,art1928/ Bogdan Rąpała

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIE

18 września 2019 r. o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne z rodzicami. 16.00 spotkanie ogólne 16.15 spotkania z wychowawcami klas 16.40 zebranie trójek klasowych

Kontynuuj czytanie

Stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020

Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Skołyszynie informuje, że wnioski o stypendium szkolne  na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skołyszyn należy składać od 1 do 15 września,  w siedzibie GZOEAS w Skołyszynie. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w  szczególności gdy w rodzinie …

Kontynuuj czytanie

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przysiekach informuje, że 1,2 i 3 maja 2019r. ( środa, czwartek, piątek są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych wynikającymi   z Planu Pracy Szkoły w roku szk. 2018/2019.

Kontynuuj czytanie