Category: Ogłoszenia

Zapisy do przedszkola

Karty zapisu:    

REGULAMIN EDUKACYJNEJ NOCY FILMOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZYSIEKACH

  Edukacyjna Noc Filmowa (dalej Noc Filmowa) jest wydarzeniem kulturalno-dydaktycznym, a jego uczestnikami mogą być uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej w Przysiekach, którzy zapoznali się z niniejszym regulaminem i akceptują jego treść. Organizatorem Nocy Filmowej są wychowawcy klas. Noc Filmowa odbywa się w terminie uzgodnionym z dyrektorem szkoły. 19 stycznia 2024 (piątek) i trwać będzie …

Kontynuuj czytanie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września 2023 (poniedziałek) wg harmonogramu: 8.00- Msza Święta w kościele9.00- Inauguracja nowego roku szkolnego w sali gimnastycznej9. 30 – Spotkanie z wychowawcami

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek

Kwestionariusz_wstępnego_wywiadu_przesiewowego_przed_szczepieniem_osoby_niepełnoletniej_przeciw_COVID-19

Kontynuuj czytanie

Państwowa Szkoła Muzyczna

Zaproszenie

„Moje życie jest w moich rękach. Dziś swoimi wyborami zapisuję swoją przyszłość”                                                                    Barbara Baraldi – Scarlett Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaśle zaprasza uczniów klas VIII i maturzystów na porady zawodowe. Istnieje możliwość rozpoznania swoich predyspozycji zawodowych, uzdolnień i zainteresowań, mocnych stron. Oferujemy możliwość zapoznania się z potrzebami rynku pracy, zawodami przyszłości oraz ofertą edukacyjną …

Kontynuuj czytanie

Zaproszenie na największą lekcję Wf w Polsce on-line

Zapraszam na największą lekcję Wf w Polsce on-line https://szs.rzeszow.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-najwieksza-lekcje-wf,art1928/ Bogdan Rąpała

Kontynuuj czytanie

OGŁOSZENIE

18 września 2019 r. o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne z rodzicami. 16.00 spotkanie ogólne 16.15 spotkania z wychowawcami klas 16.40 zebranie trójek klasowych

Kontynuuj czytanie

Stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020

Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Skołyszynie informuje, że wnioski o stypendium szkolne  na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skołyszyn należy składać od 1 do 15 września,  w siedzibie GZOEAS w Skołyszynie. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w  szczególności gdy w rodzinie …

Kontynuuj czytanie

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przysiekach informuje, że 1,2 i 3 maja 2019r. ( środa, czwartek, piątek są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych wynikającymi   z Planu Pracy Szkoły w roku szk. 2018/2019.

Kontynuuj czytanie