Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przysiekach informuje, że
1,2 i 3 maja 2019r.
( środa, czwartek, piątek

są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych wynikającymi   z Planu Pracy Szkoły
w roku szk. 2018/2019.