Patron szkoły

PATRON

Anna Jenke urodziła się w Błażowej k/Rzeszowa w 1921 r. Od siódmego roku życia wraz z rodzicami na stałe zamieszkała w Jarosławiu, gdzie ukończyła szkołę średnią u Sióstr Niepokalanek, zdając maturę w 1939 roku. Wybuch wojny udaremnił jej rozpoczęcie studiów. W czasie wojny i okupacji jako harcerka była czynnie zaangażowana w działalność konspiracyjną, zorganizowała akcję pod nazwą „kromka chleba” dla biednych dzieci. Niosła pomoc jeńcom wojennym, więźniom. Brała udział w tajnym nauczaniu.

 

Po wojnie, w 1945 roku Anna podjęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę magisterską pisała na temat: „Dziecko ulicy w polskiej literaturze dwudziestolecia międzywojennego”.

Bezpośrednio po studiach Anna wróciła do Jarosławia i rozpoczęła pracę pedagogiczną i do końca swego życia pracowała jako polonistka i wychowawczyni młodzieży szkół średnich w Jarosławiu. Pełniła też funkcję dyrektora szkoły w Liceum Sztuk Plastycznych. Jej praca pedagogiczna i wychowawcza przebiegała w bardzo trudnym okresie – w systemie komunistycznym. Wtedy Anna wykazała wielką odwagę w wyznawaniu prawd wiary, swej przynależności do Kościoła. W tym duchu wychowała młode pokolenia. Szczególną troską otaczała zaniedbaną młodzież i „dzieci ulicy”. Opiekowała się chorymi, biednymi i samotnymi ludźmi, niosąc im pomoc materialną i moralną.

Zmarła w Jarosławiu 15 lutego 1976 roku, wskutek choroby nowotworowej, mając 55 lat. Pogrzeb zgromadził tłumy ludzi, którzy przybyli oddać hołd nieprzeciętnemu człowiekowi i wyrazić wdzięczność za jej miłość i oddanie. Uczniowie i wychowankowie szczególnie przeżywali odejście swojej wspaniałej wychowawczyni i przyjaciela. Swym niezwykłym życiem, pełnym dobroci i miłości, zasłużyła sobie na wdzięczną pamięć wielu ludzi.

Kalendarz życia Służebnicy Bożej Anny Jenke

Fotografie Służebnicy Bożej Anny Jenke

Proces beatyfikacyjny Służebnicy Bożej Anny Jenke