styczeń 2024 archive

Zapisy do przedszkola

Karty zapisu:    

Karta zapisu dziecka do przedszkola

Dokumenty do pobrania: Karta zapisu dziecka do przedszkola Karta zapisu dziecka do przedszkola cd. Kryteria przyjęć Kryteria przyjęć cd.  

REGULAMIN EDUKACYJNEJ NOCY FILMOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZYSIEKACH

  Edukacyjna Noc Filmowa (dalej Noc Filmowa) jest wydarzeniem kulturalno-dydaktycznym, a jego uczestnikami mogą być uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej w Przysiekach, którzy zapoznali się z niniejszym regulaminem i akceptują jego treść. Organizatorem Nocy Filmowej są wychowawcy klas. Noc Filmowa odbywa się w terminie uzgodnionym z dyrektorem szkoły. 19 stycznia 2024 (piątek) i trwać będzie …

Kontynuuj czytanie