Pierwszaki online

Dzieci z klasy pierwszej pracują bardzo pilnie i twórczo, czego dowodem są zdjęcia, na których uczą się, pomagają w domach w sprzątaniu, pieczeniu (technika – ćwiczenia praktyczne). Wykonują piękne prace plastyczne – kolorowe i wesołe. Jestem z Nich bardzo dumna.  Jesteście wspaniali. Wyrazy uznania dla Rodziców, którzy też nie mają lekko.

                                                                                            Wychowawczyni Krystyna Majka