ZWROTY PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI

KLASA I,II,III- 23.06 od 10.00 do 12.00

KLASA IV,V,VI- 23.06 od 12.00 do 14.00

KLASA VII,VIII- 24.06 od 10.00 do 12.00

Uczniowie przychodzą do szkoły z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.