Ogłoszenie

 

Szanowni Rodzice i uczniowie

            Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od 9 do 29 listopada 2020 r. następuje dalsze ograniczenie funkcjonowania szkół poprzez przejście klas I-III  na kształcenie na odległość oraz przedłużenie  nauki zdalnej dla uczniów klas IV-VIII.

          Kształcenie na odległość odbywa się wg stałego podziału godzin za pośrednictwem platformy ZOOM.  Zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwają 30 minut, po tym czasie uczeń ma czas na pracę własną.

          Kontakty rodziców z nauczycielem  czy wychowawcą odbywają się za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

          Bez zmian pracuje oddział przedszkolny, ale dla dzieci nie będzie organizowane dożywianie (obiady).

                                                                                                  Krystyna Majka

                                                                                                    dyr. szkoły