Informacja

Szanowni Państwo!

Od 18.01.2021 r. zostaje przywrócona nauka stacjonarna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Uczniowie klas IV-VIII uczą się nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Lekcje dla wszystkich uczniów będą odbywały się wg ustalonego na początku roku szkolnego planu zajęć
w wymiarze  45 minut.