Zgoda rodzica na udział ucznia w konsultacjach dla klasy VIII

Poniżej plik do pobrania:

Zgoda rodzica na udział ucznia w konsultacjach dla klasy VIII i Deklaracja rodzica.

 

Wejście do szkoły tylko po okazaniu zgody rodziców.