Informacja

Harmonogram powrotu uczniów do szkoły:

 1) Od 4 maja br. uczniowie klas I – III  wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. Klasy IV – VIII uczą się w trybie zdalnym.

 2) Od 17 maja br. uczniowie klas IV – VIII  przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).

 3) Od 31 maja br. wszyscy uczniowie  uczą się już stacjonarnie w szkole.