Sukces w Konkursie NASZEJ UCZENNICY

Informujemy, że uczennica klasy VIII, Magdalena Wypasek  zdobyła I miejsce  w  XX Powiatowym Konkursie Grafiki Komputerowej Skołyszyn 2022.

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. CEL KONKURSU – doskonalenie umiejętności plastycznych i wyrobienie wyobraźni artystycznej, – wyćwiczenie sprawnego posługiwania się nowoczesną techniką informatyczną, – stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa oraz prezentacji informatycznych dokonań.

Na konkurs wpłynęło 50 prac ze szkół podstawowych powiatu jasielskiego. Tematem tegorocznej edycji konkursu był projekt witacza.

Witacz jest formą przydrożnej reklamy, to znak ustawiany przy wjeździe do miejscowości, miasta, gminy w celu promocji oraz powitania przyjeżdżających osób. Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie witacza swojej miejscowości/lub swojej gminy/ lub powiatu jasielskiego. Projekt powinien zawierać nazwę miejscowości, gminy lub powiatu, nawiązywać do charakteru i dziedzictwa kulturowego danej miejscowości, gminy, powiatu.

Madzi  gratulujemy!