WARSZTATY PROFILAKTYCZNO-MUZYCZNE

W dniu 29 marca 2022r. odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczno – muzyczne dla klas V-VIII

Zajęcia prowadził Wiesław ,,Blacha” Błażkiewicz, który na swoim przykładzie przybliżył skutki uzależnień i proces wychodzenia z nich. Przy wychodzeniu z uzależnienia ważne jest posiadanie zainteresowań, pasji i rozwijanie talentów.

Forma słowno – muzyczna spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów.