Spektakl „Mały Książę” w języku angielskim

  Dnia 28 lutego 2024 r. uczniowie klasy VII oraz VIII udali się pociągiem do Wojewódzkiego

Domu Kultury w Rzeszowie, gdzie mieli okazję obejrzeć spektakl pod tytułem „Mały Książę”

wystawiany w języku angielskim. Sztuka cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży,

a po zakończeniu przedstawienia uczniowie żywo komentowali jego przebieg.