Wyjazd do Markowej

  Tradycyjnie, jak co roku, ksiądz Marek Cesarz zorganizował pielgrzymkę w ramach szkolnych rekolekcji.

  19 marca uczniowie klas 4-8 wyjechali do Markowej. Pierwszym punktem wyprawy była wizyta w Malawie, w kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca, w którym wikarym jest ksiądz Piotr Łoboda. Kapłan spotkał się z nami, porozmawiał i opowiedział o kościele oraz poprosił, by pozdrowić całą społeczność Przysiek. Następnie udaliśmy się do Markowej, gdzie znajduje się Muzeum Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Wysłuchaliśmy historii rodziny Ulmów i odwiedziliśmy tamtejszy kościół. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do  Mc Donald’s i pełni niezapomnianych wrażeń wróciliśmy do domu.