OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Przysiekach informuje, że od 27 stycznia 2020r. do

28 lutego 2020r. należy składać podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

         Do 31 stycznia 2020 r. należy składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.