WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

     Bardzo serdecznie dziękuję Rodzicom, którzy w sposób odpowiedzialny i systematyczny dbają o jakość zdalnego nauczania swoich dzieci (uczestniczenie w lekcjach wideo, terminowe odsyłanie zleconych zadań, utrzymywanie kontaktu z wychowawcami).

Niestety istnieje grupka uczniów, którzy nie biorą udziału w nauczaniu online i w sposób lekceważący podchodzą do swoich obowiązków. W związku z tym informuję o możliwych konsekwencjach  – zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej, ze Statutem Szkoły i WSO. Dotyczy to wszystkich przedmiotów, również plastyki, muzyki, informatyki, techniki,  EDB – są to przedmioty obowiązkowe i nikt nie jest zwolniony z realizacji tego materiału.

  1. Zagrożenie brakiem klasyfikacji z danego przedmiotu z powodu niskiej frekwencji.
  2. Obniżona ocena z zachowania za lekceważące podejście do nauki i nauczyciela.
  3. Obniżona ocena z danego przedmiotu.

 

Jeżeli uczeń ma problemy związane  z brakiem Internetu w domu, może przyjść  do szkoły i korzystać  ze szkolnego Internetu na swoim, albo udostępnionym sprzęcie (zgodnie z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Szkole Podstawowej w Przysiekach).

 

                                                                                 Dyrektor szkoły Krystyna Majka Kontynuuj czytanie

KOMUNIKAT!

KOMUNIKAT!

 

        W dniu  18.05.2020r.  odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Przysiekach  online. Nauczyciele  klas 0-III będą komunikować  się z rodzicami telefonicznie bądź e-mailowo. Pozostali  wychowawcy przekazują informację  rodzicom o uzyskanych ocenach  drogą e-mailową. W razie potrzeby nauczyciele będą kontaktować się z rodzicami telefonicznie.

Rodzice proszeni są o napisanie i odesłanie do wychowawców  następującej klauzuli:

Zapoznałem/łam się z ocenami mojego dziecka w II semestrze  roku szkolnego 2019/20. Kontynuuj czytanie

INFORMACJA

INFORMACJA 

Szkoła Podstawowa w Przysiekach umożliwia wypożyczenie uczniom sprzętu komputerowego. Możliwością wypożyczenia objęte są laptopy z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym (zasilacz). Wypożyczenie następuje na wniosek rodzica/prawnego opiekuna ucznia. Rodzic od dnia otrzymania laptopa, ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt. Zobowiązuje się do zwrotu komputera w stanie takim, w jakim otrzymał go w dniu wypożyczenia. Zabrania się korzystania z komputera w jakikolwiek sposób mogący naruszyć prawa autorskie.

Sprzęt komputerowy jest użyczany na czas nauczania zdalnego na podstawie umowy między szkołą a Rodzicem.

Laptopy nie stają się własnością uczniów!  Kontynuuj czytanie

INFORMACJA

INFORMACJA

Dyżury w bibliotece:

Poniedziałek       10 – 13

Czwartek             10 – 13 Kontynuuj czytanie

NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU JASIELSKIEGO

Nabór do szkół ponadpodstawowych

Kliknij link

NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU JASIELSKIEGO

W związku z zawieszeniem harmonogramu naboru przez Ministra MEN (do odwołania), informuję że 11 maja br. nie będzie uruchomiona funkcjonalność zakładania i uzupełniania danymi strony Kandydata. Będzie aktywna tylko w zakresie analizy oferty edukacyjnej.

Mariusz Augustynek

Wydział Edukacji

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Oferta edukacyjna dostępna jest na stronie:  https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat

Loginy i hasła otrzymacie jak zostanie uruchomiony Panel logowania.

Kontynuuj czytanie

Do Rodziców uczniów klasy IV

Zwracam się z prośbą o zgodę na udostępnienie mi na skype, profili swoich dzieci lub swoich, w celu stworzenia grupy kl. IV, umożliwiającej prowadzenie wideo lekcji z matematyki.

W tym celu na pocztę mailową każdego ucznia wyślę mój profil, a uczeń prześle mi powitanie i w ten sposób poznam profil danego ucznia lub Rodzica. Jeśli profil nie pokrywa się z nazwiskiem, proszę napisać imię i nazwisko dziecka w powitaniu.

Znając profile uczniów kl. IV, stworzę grupę, by zorganizować kilkunastominutowe spotkanie organizacyjne 11 V (w poniedziałek), o godz. 13.00.

Jeśli z różnych względów ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w pierwszym spotkaniu organizacyjnym, przekażę temu uczniowi informację o ustalonych dniach i godzinach wideo lekcji, drogą elektroniczną.

Pozdrawiam, J. Kasprzyk Kontynuuj czytanie

Do Rodziców uczniów klasy V

Zwracam się z prośbą o zgodę na udostępnienie mi na skype, profili swoich dzieci lub swoich, w celu stworzenia grupy kl. V, umożliwiającej prowadzenie mi wideo lekcji z matematyki.

W tym celu na pocztę każdego ucznia wyślę mój profil, a uczeń prześle mi powitanie i w ten sposób poznam profil danego ucznia lub Rodzica. Jeśli profil nie pokrywa się z nazwiskiem, proszę napisać imię i nazwisko dziecka w powitaniu.

Znając profile uczniów kl. V, stworzę grupę, by zorganizować kilkunastominutowe spotkanie organizacyjne 7 V (w czwartek), o godz. 13.00.

Jeśli z różnych względów ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w pierwszym spotkaniu organizacyjnym, przekażę temu uczniowi informację o ustalonych dniach i godzinach wideo lekcji, drogą elektroniczną.

Pozdrawiam, J. Kasprzyk Kontynuuj czytanie

Egzaminy 2020

 

dla klasy VIII Kontynuuj czytanie

Ważna informacja dla Rodziców i Uczniów kl. IV – VIII

Zwracam się z prośbą do wszystkich, którzy nie posiadają  skype’a, aby w miarę możliwości podczas trwającego weekendu, zainstalować go w swoich komputerach.

W nadchodzącym tygodniu, niektóre lekcje matematyki będą odbywać się przy użyciu tej aplikacji.

Dziękuję, pozdrawiam – Jadwiga Kasprzyk Kontynuuj czytanie

Ważna informacja dla Rodziców i Uczniów kl. IV – VIII

W związku z tym, że niektórzy uczniowie nie wiedzą kiedy należy odsyłać do sprawdzenia zadania z matematyki, przypominam wszystkim uczniom kl. IV-VIII:

I krok:

W dniu, w którym według planu lekcji w danej klasie jest matematyka, otrzymujecie na stronę szkoły materiały: temat lekcji, przykłady rozwiązywania zadań, objaśnienia, definicje, rysunki  i zadania do samodzielnego wykonania.

II krok:

Tego samego dnia, po wykonaniu zapisu z danej lekcji w zeszycie przedmiotowym i przeanalizowaniu przykładów, przystępujecie do odrobienia zadania domowego.

III krok:

Najlepiej tego samego dnia, najpóźniej na następny dzień, wykonujecie zdjęcie zadania i wysyłacie na pocztę: j.kasprzyk.sp@poczta.gmail

Każde zadanie, które wykonujecie w zeszycie należy odesłać, natomiast zadania z ćwiczeń zostaną ocenione w szkole.

Nie zapominajcie o zapisywaniu w zeszytach ocen, które otrzymujecie z zadań.

Każde przysłane do mnie zadanie sprawdzam, wskazuję błędy, oceniam i odsyłam. Jeśli ktoś wysłał do mnie zadanie, a nie otrzymał odpowiedzi, oznacza to, że zadanie do mnie nie dotarło.

Proszę, aby do końca tego tygodnia przysłać mi wszelkie zaległe zadania. Od następnego tygodnia, będę oceniać jedynie zadania bieżące.

Pozdrawiam Was i Wasze Rodziny, do zobaczenia w szkole -Jadwiga Kasprzyk