Category: Aktualności

Babciu, Dziadku Kochamy Was!!!

  Wszystkim naszym Babciom i Dziadkom z okazji ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, super kondycji, pogody ducha, radości i pociechy z wnucząt. Z serca życzą przedszkolaki wraz z paniami. Do życzeń dołączamy  prezenty wykonane przez dzieci i zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu. Mamy nadzieję , że w przyszłym roku spotkamy się już razem, na …

Kontynuuj czytanie

Akcja informacyjno-edukacyjna Posterunek policji

Stopnie zagrożenia lawinowego. Plakat_A4 – Śnieżny dekalog Regulamin_ogolnopolskiego_konkursu_plastyczno-filmowego_pn__Sniezny_Dekalog_2020_2021 ulotka_A6

Nabór do przedszkola

OGŁOSZENIE Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Przysiekach Trwają zapisy 6,5 i 4-latków (rocznik 2015, 2016 i 2017)   do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022. Zapisy prowadzone są w oddziale przedszkolnym lub kancelarii szkolnej.

Kontynuuj czytanie

Informacja

Szanowni Państwo! Od 18.01.2021 r. zostaje przywrócona nauka stacjonarna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Uczniowie klas IV-VIII uczą się nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Lekcje dla wszystkich uczniów będą odbywały się wg ustalonego na początku roku szkolnego planu zajęć w wymiarze  45 minut.

Kontynuuj czytanie

Na terenie Gminy Skołyszyn powstaje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na koniec grudnia zaplanowano otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie. Projekt, w ramach którego powstaje PSZOK pn. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie”, jest realizowany w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami RPO WP 2014-2020. Na jego realizację Gmina Skołyszyn otrzymała dofinansowanie …

Kontynuuj czytanie

IV Ogólnopolski Konkurs „Jezus Chrystus naszym Królem”

Dzieci z naszej szkoły wzięły udział w IV Ogólnopolskim Konkursie  „Jezus Chrystus naszym Królem”. Na konkurs wpłynęło 299 prac z 49 szkół z różnych stron Polski. Spośród tej liczby jury postanowiło nagrodzić 25 prac, przyznając ich twórcom poszczególne miejsca na podium i wyróżnienia. Wśród 25 prac nagrodzonych znalazła się praca: ✔️ Ani Sanockiej – Szkoła …

Kontynuuj czytanie

Ekologiczny konkurs plastyczny

W listopadzie Gmina Skołyszyn wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa ogłosiła konkurs plastyczny na plakat promujący punkt selektywnej zbiórki odpadów w Skołyszynie. Jego celem było zainteresowanie dzieci problematyką ekologii, kształtowanie postaw proekologicznych, uświadomienie znaczenia segregacji odpadów, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz rozwijanie fantazji, wyobraźni oraz talentów plastycznych.  Jury oceniała oryginalność, pomysłowość, samodzielność …

Kontynuuj czytanie

Konkurs plastyczny „Moja rodzina jak z bajki”

   Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zorganizował rodzinny konkurs plastyczny pt. „Moja rodzina jak z bajki”, którego rozstrzygnięcie odbyło się 6 listopada 2020 roku. Celem tego konkursu była popularyzacja literatury dziecięcej, wzmocnienie więzi rodzinnych, stworzenie okazji do wspólnego, twórczego działania oraz kształtowanie u młodego czytelnika wrażliwości na piękno i estetykę książki. Naszą szkołę reprezentowali …

Kontynuuj czytanie

Informacja

   W związku z wprowadzonymi przez MEN przepisami, a także wcześniejszymi dotyczącymi przedłużenia nauki zdalnej do Świąt Bożego Narodzenia, uczniowie będą mieli przerwę w nauce od 23 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021, a od tego terminu rozpoczynają się ferie trwające do 17 stycznia. Koniec pierwszego półrocza – 29.01.2021.

Kontynuuj czytanie

Szkoła do hymnu 2020

Szkoła do hymnu 2020 – odśpiewaj hymn narodowy we wtorek,  10 listopada o godz. 11:11   Zapraszamy wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, a także placówki polonijne do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające …

Kontynuuj czytanie