14 grudnia, 2020 archive

Ekologiczny konkurs plastyczny

W listopadzie Gmina Skołyszyn wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa ogłosiła konkurs plastyczny na plakat promujący punkt selektywnej zbiórki odpadów w Skołyszynie. Jego celem było zainteresowanie dzieci problematyką ekologii, kształtowanie postaw proekologicznych, uświadomienie znaczenia segregacji odpadów, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz rozwijanie fantazji, wyobraźni oraz talentów plastycznych.  Jury oceniała oryginalność, pomysłowość, samodzielność …

Kontynuuj czytanie

Konkurs plastyczny „Moja rodzina jak z bajki”

   Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zorganizował rodzinny konkurs plastyczny pt. „Moja rodzina jak z bajki”, którego rozstrzygnięcie odbyło się 6 listopada 2020 roku. Celem tego konkursu była popularyzacja literatury dziecięcej, wzmocnienie więzi rodzinnych, stworzenie okazji do wspólnego, twórczego działania oraz kształtowanie u młodego czytelnika wrażliwości na piękno i estetykę książki. Naszą szkołę reprezentowali …

Kontynuuj czytanie