Informacja

Zasady postępowania w nauczaniu na odległość za pośrednictwem Internetu, stosowane w systemie nauczania zdalnego i hybrydowego w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Przysiekach w okresie pandemii SARS COV-2.

Przeczytaj Regulamin